Auctions and Sales / Veilings en Verkope

A Big THANK YOU to all our loyal clientele for making this a successful day.                         Ons BETUIG DANK aan ons gewaardeerde kliente wat bygedra het  tot die sukses van die dag.

Bulls that was on Sale /  Bulle wat op verkoping was.

        Not Sold – Still available / Nie Verkoop  Steeds beskikbaar

      Thanks  to Mr Ken Robinson – Dundee KZN   / Dankie Mnr Ken Robinson – Dundee KZN

          Thanks to Mr Julian Bult  / Dankie aan  Mnr Julian Bult –  – Carltonville

          Thanks to Mr Koos  Van Zyl  – Debeng /  Dankie aan Mnr Koos van Zyl – Debeng

          Not Sold – Still available / Nie Verkoop  Steeds beskikbaar

          Not Sold – Still available / Nie Verkoop  Steeds beskikbaar

       Not Sold – Still available / Nie Verkoop  Steeds beskikbaar

EXCLUSIVE ANNUAL SALE WAS

 JAARLIKSE EKSKLUSIEWE VERKOPING  WAS     

31 MAY / MEI 2017

“Vanaf die Veld vir die Veld”  /                         “From the Field for the Field”

 Re-introduce hardiness in your herd, with Cloete Afrikaners coming through a series of dry years. Farm with veld cattle who can take the punch.

Plaas gehardheid terug in u kudde met Cloete Afrikaners, na die afgelope jare se droogtes.  Boer gemaklik met die veld-bees wat droogte toestande kan vat.

 Katalogus Cloete Afrikaner Jaarlikse Eksklusiewe Verkoping 2017

Bul Katalogus 2 Cloete Afrikaner Jaarlikse Eksklusiewe Verkoping 2017

Still Available / Steeds Beskikbaar:

  • 1  – Matured Bull / Volwasse Bul (Herd Sire / Kuddevaar)
  • 2 –  Young Bulls / Jong Bulle
  • Pregnant Cows / Dragtige Koeie
  • Pregnant Heifers / Dragtige Verse
  • Open Heifers / Oop verse

 

Great Thanks to our supporters in industry  / Groot dank aan ons ondersteuners in die bedryf.

 

 

Letterhead Footer

Home of Cloete Afrikaners